Poklopci za farmaceutsku i kozmetičku industriju mogu biti lakirani ili kaširani, a koriste se za pakovanje krema, parfema, kao i za sigurnu zaštitu inhalatora u vidu poklopca koji vare za našu posudu iste namene.

  • Inhaler

    Poklopci - Inhaler - Inhaler
  • Krema za ruke

    Poklopci - Krema za ruke - Krema za ruke
  • Parfem

    Poklopci - Parfem - Parfem