employment door

Električar

job Задачи работы
 • Postavljanje električnih instalacija
 • Remont i rekonstrukcija elektro delova postojeće instalacije i opreme (elektomotori, štampane ploče, računarska oprema)
 • Korišćenje i razumevanje tehničke dokumentacije 
 • Preventivno angažovanje na poslovima elektroodržavanja (obilazak pogona, praćenje rada mašina u toku rada i na pokretanjima proizvodnje)
 • Poznavanje savremenih trendova i novih tehnologija u radu sa električnom opremom i uređajima
 • Samostalna edukacija i praćenje novih trendova iz oblasti elektro opreme i automatskog upravljanja
 • Predlaganje unapređenja na postojećoj opremi
 • Učestvovanje u odabiru rezervnih delova i nove opreme
 • Dežurstva i intervencije u proizvodnji u slučaju zastoja

 

candidates Требования к кандидатам
 • Temeljnost i preciznost
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Iskustvo programiranja i parametrisanja industrijske opreme (frekventni regulatori - elektromotorni pogoni, upravljanje servo motorima)
 • Inteligentni uređaji (logička kontrolna jedinica, programabilni releji)
 • Projektovanje elektro ormana
 • Poznavanje različitih tipova senzora (ultrazvučnih, optičkih)
 • Poznavanje principa automatskog upravljanja (podešavenje PID regulatora)
 • Poznavanje tehnologije industrijskih mreža (Profibus, Ethernet, Modbus)
deal Предложение работы
 • Karijeru u kompaniji koja je lider u oblasti pakovanja hrane
 • Konkuretnu zaradu i mogućnost razvoja karijere u stabilnom okruženju
 • Rad u izuzetno dinamičnom i profesionalnom timu

Форма заявки на участие.

Поля, отмеченные *, являются обязательными. Если вы не заполните одно из этих полей, ваше приложение не будет отправлено. Пожалуйста, внимательно прочитайте форму и проверьте правильность ввода данных перед отправкой.

Если у вас есть вопросы, вы можете отправить электронное письмо posao@alpackgroup.com

Выберите местоположение

Выберите дополнительное задание, если вы хотите применить к нескольким позициям

Вы подаете заявку

Električar

Личная информация

 • *
 • *
 • *
 • *

Сообщение

 • *

Загрузите свое резюме, рекомендацию, сопроводительное письмо или аналогичный важный документ