employment door

Tehnolog u proizvodnji

job Задачи работы
 • Razvoj  i unapređenje tehnoloških procesa vezanih za proizvodnju u odeljenjima primarne proizvodnje, štampe i preseraja
 • Planiranje i organizovanje procesa proizvodnje
 • Kontrola proizvodnog procesa, odgovornost za kvalitet proizvoda i utrošenih sirovina
 • Obezbeđivanje resursa neophodnih za nesmetano funkcionisanje proizvodnje
 • Praćenje, sprovođenje HACCP mera i ISO standarda u procesima proizvodnje
 • Upravljanje procesom uvođenja novog proizvoda u proizvodnju i vođenje računa da je obezbeđena neophodna oprema i neophodni resursi
 • Rukovođenje timom u proizvodnji
candidates Требования к кандидатам
 • Tehnološko metalurški fakultet (smer: hemijsko inženjerstvo, organska hemijska tehnologija i inženjerstvo, metalurško inženjerstvo, grafičko inženjerstvo), Fakultet tehničkih nauka (industrijsko inženjerstvo, grafičko inženjerstvo i dizajn)
 • Poželjno radno iskustvo od godinu dana na istim ili sličnim poslovima
 • Iskustvo u rukovođenju će se smatrati prednošću
 • Stručnost i kompetentnost u radu
 • Samoinicijativnost i samostalnost
 • Želja za usavršavanjem i napredovanjem
deal Предложение работы
 • Karijeru u jednoj od najperspektivnijih kompanija na tržišu
 • Konkurentu zaradu
 • Stalnu obuku i usavršavanje
 • Rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju

 

Форма заявки на участие.

Поля, отмеченные *, являются обязательными. Если вы не заполните одно из этих полей, ваше приложение не будет отправлено. Пожалуйста, внимательно прочитайте форму и проверьте правильность ввода данных перед отправкой.

Если у вас есть вопросы, вы можете отправить электронное письмо posao@alpackgroup.com

Выберите местоположение

Выберите дополнительное задание, если вы хотите применить к нескольким позициям

Вы подаете заявку

Tehnolog u proizvodnji

Личная информация

 • *
 • *
 • *
 • *

Сообщение

 • *

Загрузите свое резюме, рекомендацию, сопроводительное письмо или аналогичный важный документ